Soltegninger/Sun Drawings, Sidenius 2022

 

 

Soltegninger består af fotografier af solen der falder ind ad vinduerne og bevæger sig hen over væggene i Adler Petersens hjem og atelier på Bülowsvej. Solpletterne rammer både igangværende kunstprojekter og hverdagsgenstande og danner fine mønstre på tværs af rummenes og tingenes former. På nogle af fotografierne aner man rummet, på andre er rummet opløst og man ser kun lysets form der forandres, alt efter hvad det rammer. Lyset forvandler hverdagsting til kunst og antyder, at hverdagens rutiner kan brydes, og alting kan forandres.

Bogen indeholder desuden en nyskrevet tekst af forfatter Ursula Andkjær Olsen. Andkjær Olsens tekst er en række notater, som går i spil med solens notater/berøringer og med det spil, der er i bogens opsætning af fotografierne, som enten er helside, sidestillede eller nærmest føles monterede på/ind i hinanden.

Lene Adler Petersen og Ursula Andkjær Olsen har begge en særlig og genkendelig stil. Deres stemmer er forskellige, men tager begge afsæt i et kvindeligt hverdagsperspektiv, og har på hver sin måde en mærkbar kraft. Tilsammen kaster de nyt lys over hverdagens ting og rum. Fotografierne i Soltegninger er oprindeligt fremkaldt analogt, og man ser tydeligt både over- og undereksponering, ridser og støv på negativerne. Det er en integreret del af Adler Petersens æstetik.

Værket er udgivet af Louise Hold Sidenius