Selected poems from THIRD MILLENNIUM-HEART
translated by Katrine Øgaard Jensen

 
 

The third-millennium heart is a
place of many chambers

complicated being with bridges and passages
transporting bodies around
increasingly fleeting and flexible patterns

castle in which

humans, animals, gods
work, loneliness
babel and ivory

move through.

My outwardly face: I wash it in whatever
streams by.

.

Namedrunk, nameless, I rub these categories
against each other: thus fire was created.

I am warm while you are freezing: thus fire was created.

I have names, I have a
well in my forehead and nothing to cover it with:
thus fire was created.

It’s smooth here: a hand can stroke.

And in the egg there was a fixture
and in the fixture sat the chromosomes
and in the chromosomes lay the hypothesis.

It’s smooth: here, you can paint
a longing with
RED.

.

And in the garden there was a bush
and in the bush there was a nest
and in the nest there was an egg
and in the egg there was green grass
and death.

.

First I got used to pains as big as teacups.

Then I got used to pains as big as mill-wheels.

Then I got used to pains as big as

towers
and at the end of the towers there are spires
and at the end of the spires there is a sky tied up with strings of gold and steel
and at the end of the sky tied up with strings of gold and steel there is

you, caressing my body while I do the work of suppression.

.

The goal is to be immune, so that when a soft, warm hand strokes
my neck to make the human flow, nothing will happen.
The goal is to not be afraid when someone puts out cigarettes
on my skin.

.

The goal is for no animal in the woods to smell my loss, smell my defeat.

The goal is for RED to be smelled by no animal in the woods.

e.g.

for no bush to be smelled in the garden
for no nest to be smelled in the bush
for no egg to be smelled in the nest
for no green grass to be smelled in the egg
and also no death.

The goal is to weaken every trace of odor. It will cost me my victory scent.

.

Everything seems to have been snatched out of my body.

.

This is my new body language.

 
 

 

 
 

Selected poems from UTGÅENDE FARKOST
Översättning: Jonas Rasmussen

 

bara-träffa-några-människor-älskare
autenticitets-älskare
spontanitets-älskare
symbios-älskare
hjärte-älskare
kropps-älskare

gråt era tårar
gråt ert snor
gråt ert blod
gråt ert piss

ut med det

*

bland alla vinnare

den blinda vinnaren
den glada vinnaren
den vackra vinnaren
den dumma vinnaren
den onda vinnaren
den lallande vinnaren
den sinnessjuka vinnaren
den självbelåtna vinnaren

av alla tidens vinnare
är jag den hårda

*

rovdjur och fästning i ett

*

till mina offer säger jag:

det är ert arbete att hata mig
gör ert arbete och hata mig
och gör det som FUCKING måste göras
ni är inte i stånd att göra det som FUCKING måste göras
JAG MÅSTE GÖRA DET SJÄLV

FÖRLORARE

*

jag har sagt det förut
jag säger det igen:

kom hit och se in i min maktapparat

FÖRLORARE

*

ang. patos
det ska jag göra

jag ska göra det
och sedan ska jag slå det
dra det genom sörjan
smutsa ned det
håna det
och sedan ska jag göra det igen

känslor
inte som bekännelse
inte som experiment

som disciplin

ALLA DELAR AV känslan

*

alla gåvor ska vedergällas
var och en

jag har blivit mer kalkylerande

*

DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT HATA SIG SJÄLV

HUR SKULLE JAG ANNARS KUNNA HATA ALLA DE SOM DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT HATA

*

hur skulle den nya människan annars kunna uppstå

den hand
man hatar sig själv i

hur skulle den nya människan annars kunna uppstå

(den hand
man älskar sig själv i)

*

jag måste ta tillbaka detta uttalande
jag måste ta tillbaka detta uttalande
jag måste ta tillbaka detta uttalande
jag måste ta tillbaka detta uttalande